1 April 2009,  Petaling Jaya – YBK turut sama hadir dalam Majlis Diskusi Melayu Bandar – Kedudukan Ekonomi Melayu Bandar : Isu, Masalah dan Penyelesaian di Fakulti Ekonomi Dan Pentdbiran Universiti Malaya yang dianjurkan oleh Institut Perkembangan MINDA (INMIND).  Sebanyak 2 kertas kertas telah dibentang iaitu Pembangunan Usahawan Melayu Bandar, Pencapaian & Agenda  Tindakan oleh Encik Abd Ghani dan Pemilikkan Ekuiti Orang Melayu Kawasan Bandar : Realiti dan Masa Hadapan Prof. Dr. Osman Rani Hassan dari Fakulti Ekonomi Dan Pentadbiran Universiti Malaya.

Sesi diskusi ke 2 ini adalah sebahagian rancangan pra-perbincangan meja bulat bagi membincangkan masalah Melayu Bandar yang akan diadakan oleh INMIND bersama EPU, Yayasan  Strategik Melayu dan ICU