Program sosio-ekonomi untuk meningkatkan produktiviti, penguasaan kemahiran peserta Desa Kasih dalam bidang-bidang baru seterusnya melahirkan golongan peniaga di kalangan rakyat termiskin.

Strategi - untuk tujuan itu, YBK teah merancang dan melaksanakan skim program latihan kemahiran untuk meningkat kemahiran peserta termiskin disamping pembangunan gerai kepada mereka yang layak.

Tajaan RM603,000.00 di bawah Program Peningkatan Pendapatan Isi Rumah, Bahagian Pemasmian Kemiskinan, KKLW

Prestasi - Program Latihan Kemahiran - 131 orang, Program Pembangunan Gerai - 38 orang

Prestasi Program Peningkatan Pendapatan KKLW