Artikel

PENAFIAN

YAYASAN BASMI KEMISKINAN (YBK) berhak untuk mengubah, menambah, mengubahsuai atau mengeluarkan mana-mana bahagian daripada pemberitahuan ini pada bila-bila masa tanpa memberi notis terlebih terdahulu. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memeriksa pemberitahuan ini dari masa ke semasa untuk sebarang perubahan yang mungkin berlaku.

YBK tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini.

Juga, dengan menggunakan laman web ini, anda bersetuju bahawa:

1. Maklumat yang disediakan dalam laman web ini adalah dibekalkan dalam bentuk “seperti mana” dan “yang tersedia”.  Justeru, penggunaan laman web ini dan maklumat yang terkandung di dalamnya adalah atas risiko sendiri.

2. Maklumat yang dibekalkan dalam laman web ini dibenarkan untuk digunakan untuk tujuan penggunaan sendiri (personal). Untuk tujuan komersial atau penyelidikan, anda dikehendaki memohon kebenaran bertulis daripada YBK.

3. Anda tidak dibenarkan untuk mengubah, menambah, mengubahsuai atau mengeluarkan mana-mana bahagian maklumat yang dibekalkan didalam laman web ini tanpa kebenaran YBK.

4. Anda tidak dibenarkan menggunakan atau mengubah nama dan logo YBK dalam apa jua cara sekalipun selain daripada apa-apa yang terdapat dalam laman web ini.

5. Penggunaan maklumat dalam laman web ini oleh anda tidak dalam apa-apa cara menjadikan hubungan antara YBK dengan anda sebagai agen atau pekerja YBK.

6. Jika YBK membuat tuntutan untuk ganti rugi, anda bersetuju untuk mendapatkan dan menerima kebenaran bertulis daripada YBK, sebelum bersetuju untuk menyelesaikan sebarang tuntutan atau tindakan.

DASAR PRIVASI

1. Tiada maklumat peribadi akan dikumpul semasa anda melayari laman web ini kecuali maklumat yang dikemukakan oleh anda melalui e-mel.

2. Laman ini mempunyai pautan ke laman web lain. Dasar privasi ini hanya terpakai untuk laman ini sahaja. Perlu diingatkan bahawa laman web yang terdapat dalam pautan mungkin mempunyai dasar privasi yang berbeza dan pengunjung dinasihatkan supaya meneliti dan memahami dasar privasi bagi setiap laman web yang dilayari.

3. Sekiranya dasar privasi ini dipinda, pindaan akan dikemas kini di halaman ini. Dengan sering melayari halaman ini, anda akan dikemas kini dengan maklumat yang dikumpul, cara ia digunakan dan dalam keadaan tertentu, bagaimana maklumat dikongsi bersama pihak yang lain.

PERTANYAAN

Jika anda kurang jelas akan dasar privasi dan penafian laman web ini atau memerlukan maklumat lanjut, sila berhubung dengan ibu pejabat YBK di talian 03 7875 0036.