YAYASAN BASMI KEMISKINAN (YBK) berhak untuk mengubah, menambah, mengubahsuai atau mengeluarkan mana-mana bahagian daripada pemberitahuan ini pada bila-bila masa tanpa memberi notis terdahulu. Ia adalah tanggungjawab anda untuk memeriksa pemberitahuan ini untuk sebarang perubahan yang mungkin berlaku.

Dengan menggunakan Laman Web ini, anda telah bersetuju bahawa:

  • Maklumat yang disediakan dalam laman web ini adalah dibekalkan dalam bentuk “ seperti mana” dan “yang tersedia”.  Dengan itu, anda bersetuju bahawa penggunaan Laman Web ini dan maklumat yang terkandung dalamnya adalah atas risiko sendiri.
  • Maklumat yang dibekalkan dalam laman web ini dibenarkan untuk digunakan untuk tujuan penggunaan sendiri dan bagi tujuan komersial anda dikehendaki memohon kebenaran secara bertulis daripada pihak YBK.
  • Anda tidak dibenarkan untuk mengubah, menambah, mengubahsuai atau mengeluarkan mana-mana bahagian maklumat yang dibekalkan didalam laman web ini.
  • Anda tidak dibenarkan menggunakan atau mengubah nama dan logo YBK dalam apa jua cara sekalipun selain daripada apa-apa yang terdapat dalam maklumat laman web ini.
  • Penggunaan maklumat dalam laman web ini oleh anda tidak dalam apa-apa cara menjadikan hubungan antara YBK dengan anda sebagai agen atau pekerja YBK.
  • Jika YBK membuat tuntutan untuk ganti rugi, anda bersetuju untuk mendapatkan dan menerima kebenaran bertulis daripada YBK, sebelum bersetuju untuk menyelesaikan sebarang tuntutan atau tindakan.