Blog sempena 25 tahun YBK 2015 | http://25tahunybk.blogspot.com | Blog sempena 25 tahun YBK 2015 

Berita YBK

SERENDAH, 17 Mei 2015 - Kemeriahan Jubli Perak 25 Tahun YBK disemarakkan dengan Karnival Asrama Kasih YBK yang diadakan di Asrama Kasih YBK Serendah. Objektif karnival ini adalah untuk menghimpun dan merapatkan silaturahim sesama warga kerja, ...

Isnin, 18 Mei 2015
Read more
Hide Main content block

PEMBERITAHUAN

YAYASAN BASMI KEMISKINAN (YBK) berhak untuk mengubah, menambah, mengubahsuai atau mengeluarkan mana-mana bahagian daripada pemberitahuan ini pada bila-bila masa tanpa memberi notis terlebih dahulu.
 
Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memeriksa, membaca dan memahami pemberitahuan ini untuk sebarang perubahan yang mungkin berlaku.
 
Teks dan terma penuh PEMBERITAHUAN ini boleh dibaca DI SINI.