Berita YBK

CYBERJAYA, 23 Ogos 2016 - Penyandang Kursi Kesejahteraan YBK-UIM, YBhg. Prof. Emeritus Dato' Dr. Sulaiman Md. Yassin hari ini telah diberi penghormatan menyampaikan syarahan di Majlis Halaqah Bicara Intelek siri ke-18 di Universiti Islam ...

Selasa, 23 Ogos 2016
Read more
Hide Main content block

PEMBERITAHUAN

YAYASAN BASMI KEMISKINAN (YBK) berhak untuk mengubah, menambah, mengubahsuai atau mengeluarkan mana-mana bahagian daripada pemberitahuan ini pada bila-bila masa tanpa memberi notis terlebih dahulu.
 
Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memeriksa, membaca dan memahami pemberitahuan ini untuk sebarang perubahan yang mungkin berlaku.
 
Teks dan terma penuh PEMBERITAHUAN ini boleh dibaca DI SINI.