Berita YBK

SERENDAH, 17 September 2016 - Memorandum Persefahaman antara Yayasan Basmi Kemiskinan (YBK) dan Multi Media Synergy Corporation Sdn Bhd (MMSC) telah ditandatangani bagi membolehkan kedua-dua organisasi ini bekerjasama memperkenalkan platform ...

Sabtu, 17 September 2016
Read more
Hide Main content block

PEMBERITAHUAN

YAYASAN BASMI KEMISKINAN (YBK) berhak untuk mengubah, menambah, mengubahsuai atau mengeluarkan mana-mana bahagian daripada pemberitahuan ini pada bila-bila masa tanpa memberi notis terlebih dahulu.
 
Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memeriksa, membaca dan memahami pemberitahuan ini untuk sebarang perubahan yang mungkin berlaku.
 
Teks dan terma penuh PEMBERITAHUAN ini boleh dibaca DI SINI.