... Blog sempena 25 tahun YBK 2015 ... http://25tahunybk.blogspot.com ... Blog sempena 25 tahun YBK 2015 ...

Berita YBK

Ulu Yam, 20/12/2014 - YBK meneruskan program di Kg Orang Asli Gurney Ulu Yam, sebagai lanjutan perlaksanaan program sosio-ekonomi yang dirancang oleh Jawatankuasa Kampung Orang Angkat, Kg Orang Asli Gurney. Hari ini kakitangan YBK dengan ...

Sabtu, 20 Disember 2014
Read more
Hide Main content block

PEMBERITAHUAN

YAYASAN BASMI KEMISKINAN (YBK) berhak untuk mengubah, menambah, mengubahsuai atau mengeluarkan mana-mana bahagian daripada pemberitahuan ini pada bila-bila masa tanpa memberi notis terlebih dahulu.
 
Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memeriksa, membaca dan memahami pemberitahuan ini untuk sebarang perubahan yang mungkin berlaku.
 
Teks dan terma penuh PEMBERITAHUAN ini boleh dibaca DI SINI.