Berita YBK

Gesir, 12/4/2014 - saya menghabiskan masa hampir 3 jam di Asrama Kasih YBK Gesir. Saya datang kerana ingin mengadakan perbincangan dengan salah seorang penjaga pelajar. Temujanji yang dijadualkan jam 3.00 petang telah ditunda ke jam 5.15 petang ...

Rabu, 16 April 2014
Read more
Hide Main content block

PEMBERITAHUAN

YAYASAN BASMI KEMISKINAN (YBK) berhak untuk mengubah, menambah, mengubahsuai atau mengeluarkan mana-mana bahagian daripada pemberitahuan ini pada bila-bila masa tanpa memberi notis terlebih dahulu.
 
Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memeriksa, membaca dan memahami pemberitahuan ini untuk sebarang perubahan yang mungkin berlaku.
 
Teks dan terma penuh PEMBERITAHUAN ini boleh dibaca DI SINI.