Blog sempena 25 tahun YBK 2015 | http://25tahunybk.blogspot.com | Blog sempena 25 tahun YBK 2015 

Berita YBK

KUALA SELANGOR, 30 April 2015 - Siri Motivasi Kecemerlangan Pelajar YBK diteruskan dengan satu sesi khas yang diadakan di Pusat Latihan YBK Kuala Selangor (PLYBK). Seramai 30 orang pelatih baru Sijil Pelukis Bangunan dan Sijil Penyelenggaraan ...

Khamis, 30 April 2015
Read more
Hide Main content block

PEMBERITAHUAN

YAYASAN BASMI KEMISKINAN (YBK) berhak untuk mengubah, menambah, mengubahsuai atau mengeluarkan mana-mana bahagian daripada pemberitahuan ini pada bila-bila masa tanpa memberi notis terlebih dahulu.
 
Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memeriksa, membaca dan memahami pemberitahuan ini untuk sebarang perubahan yang mungkin berlaku.
 
Teks dan terma penuh PEMBERITAHUAN ini boleh dibaca DI SINI.