... Blog sempena 25 tahun YBK 2015 ... http://25tahunybk.blogspot.com ... Blog sempena 25 tahun YBK 2015 ...

Berita YBK

 Nilai, 13/9/2014 – Bulan Kemarahan Ummah merupakan suatu program berterusan selama sebulan bermula awal ogos 2014 yang lalu. Objektif utama program ini adalah untuk meneruskan sokongan kepada rakyat Palestin di Gaza dalam perjuangan mereka ...

Sabtu, 13 September 2014
Read more
Hide Main content block

PEMBERITAHUAN

YAYASAN BASMI KEMISKINAN (YBK) berhak untuk mengubah, menambah, mengubahsuai atau mengeluarkan mana-mana bahagian daripada pemberitahuan ini pada bila-bila masa tanpa memberi notis terlebih dahulu.
 
Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memeriksa, membaca dan memahami pemberitahuan ini untuk sebarang perubahan yang mungkin berlaku.
 
Teks dan terma penuh PEMBERITAHUAN ini boleh dibaca DI SINI.