Blog sempena 25 tahun YBK 2015 | http://25tahunybk.blogspot.com | Blog sempena 25 tahun YBK 2015 

Berita YBK

Arau, 28/2/2015 – YBK telah menyumbang beg sekolah dan peralatan alat tulis kepada pelajar Rumah Amal Hembusan Kasih Arau Perlis. Sumbangan diberikan melalui Program HPD 229 2014/2015 Peer Caunseling 30 orang pelajar UiTM Kampus Pulau ...

Ahad, 01 Mac 2015
Read more
Hide Main content block

PEMBERITAHUAN

YAYASAN BASMI KEMISKINAN (YBK) berhak untuk mengubah, menambah, mengubahsuai atau mengeluarkan mana-mana bahagian daripada pemberitahuan ini pada bila-bila masa tanpa memberi notis terlebih dahulu.
 
Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memeriksa, membaca dan memahami pemberitahuan ini untuk sebarang perubahan yang mungkin berlaku.
 
Teks dan terma penuh PEMBERITAHUAN ini boleh dibaca DI SINI.