Blog sempena 25 tahun YBK 2015 | http://25tahunybk.blogspot.com | Blog sempena 25 tahun YBK 2015 

Berita YBK

YAN (KEDAH), 2 Ogos 2015 - Musibah kebakaran blok asrama pelajar Sekolah Talaqi Al-Quran Raudhatut Tahfiz yang berlaku pada 29 Julai lepas telah menarik perhatian YBK untuk melaksanakan inisiatif bantuannya. Sekolah yang didaftarkan pada awal ...

Ahad, 02 Ogos 2015
Read more
Hide Main content block

PEMBERITAHUAN

YAYASAN BASMI KEMISKINAN (YBK) berhak untuk mengubah, menambah, mengubahsuai atau mengeluarkan mana-mana bahagian daripada pemberitahuan ini pada bila-bila masa tanpa memberi notis terlebih dahulu.
 
Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memeriksa, membaca dan memahami pemberitahuan ini untuk sebarang perubahan yang mungkin berlaku.
 
Teks dan terma penuh PEMBERITAHUAN ini boleh dibaca DI SINI.