... Blog sempena 25 tahun YBK 2015 ... http://25tahunybk.blogspot.com ... Blog sempena 25 tahun YBK 2015 ...

Berita YBK

 SERENDAH – 23 Ogos 2014, satu program Motivasi dan Kecemerlangan Mingguan YBK telah diadakan di Asrama Kasih YBK. Program bermula pada jam 11 pagi. Program ini telah dijayakan bersama En. Zulhairy CEO yang mengendalikan tingkatan 4 dan tingkatan 5. ...

Sabtu, 23 Ogos 2014
Read more
Hide Main content block

PEMBERITAHUAN

YAYASAN BASMI KEMISKINAN (YBK) berhak untuk mengubah, menambah, mengubahsuai atau mengeluarkan mana-mana bahagian daripada pemberitahuan ini pada bila-bila masa tanpa memberi notis terlebih dahulu.
 
Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memeriksa, membaca dan memahami pemberitahuan ini untuk sebarang perubahan yang mungkin berlaku.
 
Teks dan terma penuh PEMBERITAHUAN ini boleh dibaca DI SINI.